تور استانبول

شروع قیمت از

10.100.0000

تومان

تور 6 روز استانبول از تهران با قشم ایر

اقامت

5 شب

تاریخ رفت

فروردین و اردیبهشت

هتل

3 و 4 و 5 ستاره

لیست پکیج های تور

هتل

دو تخته

یک تخته

کودک با تخت

کودک

بدون تخت

خدمات

GRAND DENIZ

هتل

10.100.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

15.000.000 تومان

یک تخته

10.100.000 تومان

7.500.000  تومان

BB

خدمات

BALI STAR

هتل

12.600.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

17.700.000 تومان

یک تخته

10.100.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

PALMIYE

هتل

12.600.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

17.700.000 تومان

یک تخته

10.100.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

NEW CITY

هتل

14.000.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

20.500.000 تومان

یک تخته

10.100.000تومان

7.500.0000 تومان

BB

خدمات

MONOPOL

BRISTOL

هتل

14.300.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

21.100.000 تومان

یک تخته

10.100.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

ACTUAL LIFE

هتل

14.700.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

21.800.000 تومان

یک تخته

10.100.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

WHITE MONARCH

هتل

14.800.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

22.100.000 تومان

یک تخته

10.100.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

DORA

هتل

15.300.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

23.100.000 تومان

یک تخته

11.300.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

ETERNO

هتل

15.500.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

23.500.000 تومان

یک تخته

12.600.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

EURO PLAZA

هتل

16.000.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

24.500.000 تومان

یک تخته

14.400.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

TULIP CITY

هتل

16.200.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

24.900.000 تومان

یک تخته

10.100.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

CITY CENTER

هتل

16.500.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

25.500.000 تومان

یک تخته

11.100.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

GRAND STAR

هتل

16.700.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

25.900.000 تومان

یک تخته

12.600.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

GRAND HALIC

هتل

16.900.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

 26.200.000 تومان

یک تخته

10.900.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

TITANIC COMFORT

هتل

16.900.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

26.200.000 تومان

یک تخته

15.100.000 تومان

11.800.000 تومان

BB

خدمات

FERONYA

هتل

17.400.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

27.200.000 تومان

یک تخته

12.900.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

NOVA PLAZA

هتل

17.400.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

27.300.000 تومان

یک تخته

11.500.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

INTEL

هتل

17.800.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

28.200.000 تومان

یک تخته

14.300.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

CARTOON

هتل

18.500.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

29.600.000 تومان

یک تخته

12.600.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

CHER

هتل

19.400.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

31.300.000 تومان

یک تخته

14.300.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

GOLDEN AGE

هتل

22.600.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

37.700.000 تومان

یک تخته

14.700.000 تومان

7.500,000 تومان

BB

خدمات

THE NEST

هتل

22.800.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

38.100.000 تومان

یک تخته

14.700.000 تومان

7.500,000 تومان

BB

خدمات

CLARION GOLDEN HORN

هتل

23.000.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

38.500.000 تومان

یک تخته

14.700.000 تومان

7.500,000 تومان

BB

خدمات

POINT

هتل

24.800.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

42.100.000 تومان

یک تخته

14.700.000 تومان

7.500,000 تومان

BB

خدمات

CROWN PLAZA HARBIYE

هتل

25.500.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

43.500.000 تومان

یک تخته

12.900.000 تومان

7.500,000 تومان

BB

خدمات

OCCIDENTAL TAKSIM

هتل

25.500.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

39.900.000 تومان

یک تخته

18.300.000 تومان

7.500,000 تومان

BB

خدمات

GRAND CEVAHIR

هتل

25.900.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

40.800.000 تومان

یک تخته

12.600.000 تومان

7.500,000 تومان

BB

خدمات

ELITE WORLD PRESTIGE (COMFY)

هتل

26.200.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

40.600.000 تومان

یک تخته

14.700.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

ELITE WORLD TAKSIM

هتل

26.600.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

40.300.000 تومان

یک تخته

16.500.000 تومان

7.500,000 تومان

BB

خدمات

اطلاعات تور

تاریخ رفت

فروردین و اردیبهشت ماه

حمل و نقل تور

هوایی

مدت تور

4 شب

  • گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

  • تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و الزامی می‌باشد.
  • هزینه عوارض خروج از کشور به عهده مسافر می‌باشد.
  • برای اطلاع از هزینه کودک 6 تا 11 سال، کودک 2 تا 5 سال و زیر 2 سال تماس حاصل نمایید.