تور استانبول

شروع قیمت از

12.400.0000

تومان

تور 7 روز استانبول قشم ایر

اقامت

6 شب

تاریخ رفت

هر هفته

هتل

3 و 4 و 5 ستاره

لیست پکیج های تور

هتل

دو تخته

یک تخته

کودک با تخت

کودک

بدون تخت

خدمات

GRAND DENIZ

هتل

12.400.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

17.300.000 تومان

یک تخته

11.600.000 تومان

7.500.000  تومان

BB

خدمات

BALI STAR

هتل

13.600.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

19.700.000 تومان

یک تخته

11.600.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

PALMIYE

هتل

13.600.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

19.700.000 تومان

یک تخته

11.600.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

NEW CITY

هتل

15.200.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

23.000.000 تومان

یک تخته

11.600.000تومان

7.500.0000 تومان

BB

خدمات

MONOPOL

BRISTOL

هتل

15.600.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

23.800.000 تومان

یک تخته

11.600.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

ACTUAL LIFE

هتل

16.100.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

24.700.000 تومان

یک تخته

11.600.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

WHITE MONARCH

هتل

16.300.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

25.000.000 تومان

یک تخته

11.600.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

DORA

هتل

16.900.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

26.300.000 تومان

یک تخته

12.000.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

ETERNO

هتل

17.100.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

26.700.000 تومان

یک تخته

13.600.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

EURO PLAZA

هتل

17.700.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

27.900.000 تومان

یک تخته

15.700.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

TULIP CITY

هتل

17.900.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

28.300.000 تومان

یک تخته

11.600.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

CITY CENTER

هتل

18.300.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

29.100.000 تومان

یک تخته

11.800.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

GRAND STAR

هتل

18.500.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

29.500.000 تومان

یک تخته

13.600.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

GRAND HALIC

هتل

18.700.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

 29.900.000 تومان

یک تخته

11.600.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

TITANIC COMFORT

هتل

18.700.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

30.000.000 تومان

یک تخته

16.600.000 تومان

12.700.000 تومان

BB

خدمات

FERONYA

هتل

19.300.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

31.200.000 تومان

یک تخته

14.000.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

NOVA PLAZA

هتل

19.400.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

31.300.000 تومان

یک تخته

12.200.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

INTEL

هتل

19.900.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

32.400.000 تومان

یک تخته

15.700.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

CARTOON

هتل

20.700.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

34.000.000 تومان

یک تخته

13.700.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

CHER

هتل

21.800.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

36.100.000 تومان

یک تخته

15.700.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

GOLDEN AGE

هتل

25.700.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

43.800.000 تومان

یک تخته

16.100.000 تومان

7.500,000 تومان

BB

خدمات

THE NEST

هتل

25.900.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

44.200.000 تومان

یک تخته

16.100.000 تومان

7.500,000 تومان

BB

خدمات

CLARION GOLDEN HORN

هتل

26.000.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

44.700.000 تومان

یک تخته

16.100.000 تومان

7.500,000 تومان

BB

خدمات

POINT

هتل

28.200.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

49.000.000 تومان

یک تخته

16.100.000 تومان

7.500,000 تومان

BB

خدمات

CROWN PLAZA HARBIYE

هتل

29.100.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

50.700.000 تومان

یک تخته

14.000.000 تومان

7.500,000 تومان

BB

خدمات

OCCIDENTAL TAKSIM

هتل

29.100.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

46.400.000 تومان

یک تخته

20.500.000 تومان

7.500,000 تومان

BB

خدمات

GRAND CEVAHIR

هتل

29.500.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

47.500.000 تومان

یک تخته

13.600.000 تومان

7.500,000 تومان

BB

خدمات

ELITE WORLD PRESTIGE (COMFY)

هتل

30.000.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

47.000.000 تومان

یک تخته

16.100.000 تومان

7.500.000 تومان

BB

خدمات

ELITE WORLD TAKSIM

هتل

30.400.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

46.800.000 تومان

یک تخته

18.300.000 تومان

7.500,000 تومان

BB

خدمات

اطلاعات تور

تاریخ رفت

هر هفته

حمل و نقل تور

هوایی

مدت تور

6 شب

  • گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

  • تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و الزامی می‌باشد.
  • هزینه عوارض خروج از کشور به عهده مسافر می‌باشد.
  • برای اطلاع از هزینه کودک 6 تا 11 سال، کودک 2 تا 5 سال و زیر 2 سال تماس حاصل نمایید.