تورهای اقساطی پدیده

 تور اقساطی چکونه انجام میشود.
تورهای اقساطی به طور کلی همان تورهای مسافرتی معمولی هستند و هیچ فرقی با سایر تورها ندارند و تنها تفاوت  آنها در شرایط  پرداخت است. در واقع با خرید تور اقساطی به جای اینکه کل هزینه بلیط و تور را یکجا و به شکل نقدی پرداخت کنید، بخشی از هزینه را به صورت پیش پرداخت و بخشی دیگر را به شکل اقساط پرداخت خواهید کرد. 

همچنین  بدانید که مبلغ کارمزد برای هر چک حداکثر 4درصد است و شما می توانید برای تورهای داخلی و خارجی از شرایط اقساطی ما استفاده نمایید. اقساطی بودن تور هیچ تأثیری روی خدمات ندارد و همان خدماتی که در خرید تور به شکل نقدی دریافت می کنید در رزرو تور اقساطی هم دریافت خواهید کرد.

تورهای اقساطی پدیده قرن

آژانس هواپیمایی پدیده قرن جهت رفاه و آسانی در پرداخت مسافران عزیز اقساط به دلخواه مشتریان پدیده را انجام میدهدو با توجه به نوع مشتری و شغل آن آقساط مناسب با شراط آن را (حتی از دم قسط) انجام میدهد به عبارتی در  تور اقساطی پدیده با هر مبلغ پیش پرداخت الباقی را اقساط مینماید .

شبکه های اجتماعی
مرکز تماس

021-88400006