تور ایروان

شروع قیمت از

18.990.000

تومان

تور 8 روز ایروان از تهران با فلای وان

اقامت

7 شب

تاریخ رفت

28 اسفند ماه

هتل

3 و 4 و 5 ستاره

لیست پکیج های تور

هتل

دو تخته

یک تخته

کودک با تخت

کودک

بدون تخت

خدمات

MIRAGE

⭐️⭐️⭐️

هتل

18.990.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

28.090.000 تومان

یک تخته

16.160.000 تومان

13.500.000 تومان

BB

خدمات

COMFORT HOUSE

⭐️⭐️⭐️

هتل

19.490.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

27.990.000 تومان

یک تخته

16.990.000 تومان

13.500.000 تومان

BB

خدمات

BAXOS YEREVAN

⭐️⭐️⭐️

هتل

21.490.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

29.290.000 تومان

یک تخته

15.090.000 تومان

13.500.000 تومان

BB

خدمات

BELLA

⭐️⭐️⭐️

هتل

21.790.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

32.090.000 تومان

یک تخته

17.500.000 تومان

13.500.000 تومان

BB

خدمات

PRIMER 

⭐️⭐️⭐️

هتل

21.790.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

30.700.000 تومان

یک تخته

17.500.000 تومان

13.500.000 تومان

BB

خدمات

SHIRAK

⭐️⭐️⭐️

هتل

22.990.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

29.390.000 تومان

یک تخته

18.800.000 تومان

13.500.000 تومان

BB

خدمات

KONYAK

⭐️⭐️⭐️⭐️

هتل

23.390.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

35.300.000 تومان

یک تخته

17.500.000 تومان

13.500.000 تومان

BB

خدمات

IN CITY

⭐️⭐️⭐️⭐️

هتل

24.190.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

36.990.000 تومان

یک تخته

18.800.000 تومان

13.500.000 تومان

BB

خدمات

FELINGER

⭐️⭐️⭐️⭐️

هتل

24.490.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

36.800.000 تومان

یک تخته

21.800.000 تومان

13.500.000 تومان

BB

خدمات

PRESIDENT

⭐️⭐️⭐️⭐️

هتل

25.700.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

37.700.000 تومان

یک تخته

22.000.000 تومان

13.500.000 تومان

BB

خدمات

ROYAL PLAZA

⭐️⭐️⭐️⭐️

هتل

25.990.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

40.100.000 تومان

یک تخته

22.300.000 تومان

13.500.000 تومان

BB

خدمات

ANI CENTRAL INN

⭐️⭐️⭐️⭐️

هتل

26.190.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

38.300.000 تومان

یک تخته

18.700.000 تومان

13.500.000 تومان

BB

خدمات

DAVE 

⭐️⭐️⭐️⭐️

هتل

26.300.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

35.000.000 تومان

یک تخته

19.090.000 تومان

13.500.000 تومان

BB

خدمات

NACHO

⭐️⭐️⭐️⭐️

هتل

27.400.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

38.800.000 تومان

یک تخته

18.800.000 تومان

13.500.000 تومان

BB

خدمات

HOLIDAY INN EXPRESS

⭐️⭐️⭐️

هتل

28.200.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

40.400.000 تومان

یک تخته

13.500.000 تومان

BB

خدمات

ANI PLAZA

⭐️⭐️⭐️⭐️

هتل

29.390.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

41.300.000 تومان

یک تخته

22.500.000 تومان

13.500.000 تومان

BB

خدمات

ARARAT

⭐️⭐️⭐️⭐️

هتل

29.790.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

45.800.000 تومان

یک تخته

21.100.000 تومان

13.500.000 تومان

BB

خدمات

OPERA SUITE

⭐️⭐️⭐️⭐️

هتل

30.200.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

43.400.000 تومان

یک تخته

17.990.000 تومان

13.500.000 تومان

BB

خدمات

METROPOL 

⭐️⭐️⭐️⭐️

هتل

30.500.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

41.190.000 تومان

یک تخته

23.390.000 تومان

13.500.000 تومان

BB

خدمات

IBIS

⭐️⭐️⭐️

هتل

30.500.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

42.990.000 تومان

یک تخته

13.500.000 تومان

BB

خدمات

RAMADA HOTEL & SUITES BY WHYNDHAM

⭐️⭐️⭐️⭐️

هتل

31.300.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

44.300.000 تومان

یک تخته

25.600.000 تومان

13.500.000 تومان

BB

خدمات

ECNTRAL

⭐️⭐️⭐️⭐️

هتل

31.800.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

49.300.000 تومان

یک تخته

19.300.000 تومان

13.500.000 تومان

BB

خدمات

BEST WESTERN PLUS CONGRESS

⭐️⭐️⭐️⭐️

هتل

31.900.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

48.400.000 تومان

یک تخته

21.500.000 تومان

13.500.000 تومان

BB

خدمات

ANI GRAND

⭐️⭐️⭐️⭐️

هتل

32.300.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

46.600.000 تومان

یک تخته

20.300.000تومان

13.500.000 تومان

BB

خدمات

MEDIAN HOTEL

⭐️⭐️⭐️⭐️

هتل

33.200.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

42.600.000 تومان

یک تخته

24.800.000 تومان

13.500.000 تومان

BB

خدمات

RADISSON BLUE

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

هتل

43.300.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

64.300.000 تومان

یک تخته

24.700.000 تومان

13.500.000 تومان

BB

خدمات

NATIONAL

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

هتل

43.500.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

65.600.000 تومان

یک تخته

20.500.000 تومان

13.500.000 تومان

BB

خدمات

اطلاعات تور

تاریخ رفت

فروردین ماه

حمل و نقل تور

هوایی

مدت تور

7 شب

  • گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

  • اسکن کارت ملی
  • اسکن شناسنامه
  • اسکن عکس 4 * 3
  • تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و الزامی می‌باشد.
  • هزینه عوارض خروج از کشور به عهده مسافر می‌باشد.
  • برای اطلاع از هزینه کودک 6 تا 11 سال، کودک 2 تا 5 سال و زیر 2 سال تماس حاصل نمایید.