تور کوش آداسی

شروع قیمت از

14,000,000

تومان

تور 7 روز کوش آداسی از تهران با قشم ایر

اقامت

6 شب

تاریخ رفت

29 اسفند     

هتل

3 و 4 و 5 ستاره

لیست پکیج های تور

هتل

دو تخته

یک تخته

کودک با تخت

کودک

بدون تخت

خدمات

MELIKE  HOTEL

⭐⭐⭐

هتل

20.100.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

22.750.000 تومان

یک تخته

17.500.000 تومان

BB

خدمات

ROXX ROYAL

هتل

21.330.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

24.600.000 تومان

یک تخته

18.080.000 تومان

HB

خدمات

BELMARE

⭐⭐

 

هتل

23.130.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

27.270.000 تومان

یک تخته

17.080.000 تومان

BB

خدمات

SURTEL

⭐⭐⭐

هتل

23.130.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

27.270.000 تومان

یک تخته

18.980.000 تومان

HB

خدمات

ASENA BEACH HOTEL

⭐⭐⭐

 

هتل

23.800.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

28.280.000 تومان

یک تخته

19.300.000 تومان

BB

خدمات

 SIGNATURE BLUE

هتل

26.160.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

31.800.000 تومان

یک تخته

17.800.000 تومان

HB

خدمات

DERICI HOTEL

⭐⭐

هتل

27.870.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

34.400.000 تومان

یک تخته

14.690.000 تومان

HB

خدمات

SUHAN SEAPORT 360

هتل

28.400.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

36.760.000 تومان

یک تخته

21.600.000 تومان

HB

خدمات

LADONIA ADAKULE

⭐⭐⭐⭐

هتل

28.400.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

35.300.000 تومان

یک تخته

18.200.000 تومان

BB

خدمات

 DOOOAN DELUXE

هتل

28.700.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

35.650.000 تومان

یک تخته

21.750.000 تومان

BB

خدمات

RAMADA SUITE

⭐⭐

هتل

31.450.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

43.930.000 تومان

یک تخته

18.980.000 تومان

BB

خدمات

 RICHMOND EPHESUS

هتل

31.450.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

39.790.000 تومان

یک تخته

18.980.000 تومان

BB

خدمات

RAMADA RESORT

⭐⭐

هتل

33.730.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

43.200.000 تومان

یک تخته

19.390.000 تومان

BB

خدمات

OTIUM SEALIGHT

 

هتل

34.500.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

48.480.000 تومان

یک تخته

19.790.000 تومان

BB

خدمات

LE BLEU

هتل

34.500.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

44.300.000 تومان

یک تخته

19.790.000 تومان

BB

خدمات

FANTASIA DELUXE

هتل

34.500.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

44.300.000 تومان

یک تخته

19.790.000 تومان

BB

خدمات

LIBERTY GOLF

⭐⭐⭐⭐

هتل

35.200.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

50.700.000 تومان

یک تخته

19.700.000 تومان

BB

خدمات

KORUMAR DELUXE

هتل

37.500.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

48.840.000 تومان

یک تخته

26.160.000 تومان

BB

خدمات

PALOMA PASHA

⭐⭐

هتل

37.700.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

49.090.000 تومان

یک تخته

20.500.000 تومان

BB

خدمات

ILAYDA AVANTGARDE

هتل

38.080.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

56.900.000 تومان

یک تخته

26.600.000 تومان

BB

خدمات

AQUA FANTASY

⭐⭐

هتل

38.200.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

49,990,000 تومان

یک تخته

20.900.000 تومان

BB

خدمات

CHARISMA DELUXE

هتل

38.200.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

52,620,000 تومان

یک تخته

15,880,000 تومان

BB

خدمات

PINEBAY HOLIDAY RESORT

⭐⭐

هتل

39.390.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

59.050.000 تومان

یک تخته

20,800,000 تومان

BB

خدمات

TUSAN BEACH

هتل

39.390.000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

51.900.000 تومان

یک تخته

20,800,000 تومان

BB

خدمات

KORUMAR EPHESUS

⭐⭐

هتل

42,400,000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

56,400,000 تومان

یک تخته

22,000,000 تومان

BB

خدمات

CLUB MARVY

هتل

53,990,000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

دو تخته

93,930,000 تومان

یک تخته

24,600,000 تومان

BB

خدمات

اطلاعات تور

تاریخ رفت

بهمن ماه

حمل و نقل تور

هوایی

مدت تور

3 شب

  • گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

  • تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و الزامی می‌باشد.
  • هزینه عوارض خروج از کشور به عهده مسافر می‌باشد.
  • برای اطلاع از هزینه کودک 6 تا 11 سال، کودک 2 تا 5 سال و زیر 2 سال تماس حاصل نمایید.