برای مسافرت به ترکیه ویزا لازم است؟ | ویزا مسافرت به ترکیه

برای مسافرت به ترکیه ویزا لازم است؟ برای سفر به کشور های خارجی داشتن ویزا الزامی می باشد. اما برای سفر به برخی کشور ها نیاز به ویزا نیست. اینکه برای سفر به یک کشور خارجی به ویزا نیاز داشته باشید یا خیر، به مواردی بستگی دارد. در این مطلب، به برخی از این موارد […]

استانبول کارت چیست؟

خیلی از افراد به دلیل هزینه های زیاد سفر، از سفر زیاد اجتناب می کنند. معمولاً هزینه های سفر های خارجی نسبت به داخلی یشتر می باشد. یکی از  شهر های خارجی که مسافران ایرانی برای سفر انتخاب می کنند، استانبول می باشد. در این مطلب، وسیله ای را که هزینه سفر به استانبول را […]